Skip to content

Archeologie AR

Rapportage met 3D-scans in Augmented Reality

ARovm

Vraag: 
Hoe kunnen we de teksten van een rapport over maritieme scheepswrakken verhelderen?

De maritieme afdeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet vaak fantastisch onderzoek naar Scheepswrakken. Het probleem is dat vooral ervaren wrakduikers hier een duidelijk beeld van het wrak over krijgen. Om een breder publiek te bereiken en om een duidelijk beeld te geven over de omstandigheden waarin het wrak is aangetroffen maakte we een begeleidende applicatie bij het rapport waarin alle wrakken in een 3D-viewer en in augmented reality bekeken kunnen worden.