Skip to content

The OG

Het Oudste Stenen Woonhuis 

Tentoonstelling, 3D-viewer, Hologramvitrine.

OSH_bouwfases_aquarel_0_compleet
osh2

Vraag: 
Kunnen we in korte tijd een interactieve tentoonstelling maken dat ondersteund wordt door digitale presentaties? 

N.V. Bergkwartier bezit veel monumentale panden in Deventer. Een van hun doelen is om deze panden open te stellen voor publiek. Zo ook het Oudste Stenen Woonhuis van Nederland.

Tijdlab is ingeschakeld om het verhaal over het woonhuis te vertellen. Het verhaal moest voor zowel jong en oud interessant zijn. Zodat het publiek er met open monumentendag 2022 een kijkje kon nemen.

We hebben ervoor gekozen om de inrichting minimaal te houden. Zo vallen de bouwhistorische elementen duidelijk op. Er is wel een duidelijke looproute die de gebruiker o.a. langs een touchscreen leidt waarop de verschillende bouwfasen worden toegelicht en langs een hologramvitrine waarin verschillende vondsten te bekijken zijn die belangrijk zijn voor het voormalige immuniteitsgebied van Deventer.

Door QR-codes op de verschillende informatiepanelen te volgen kan de bezoeker de tentoonstelling ook in het Duits of Engels volgen.