Tijdlab
Toolbox

Toolbox

Tijdlab verzorgt in bijna alle gevallen zelf de ontwerpen, content, software en hardware. Toch vragen sommige projecten net iets meer. Denk hierbij aan het fabriceren van informatieborden, beamer installaties, drukwerk of het uitvoeren van geofysisch onderzoek. Door de jaren heen hebben we hierdoor een sterk netwerk van betrouwbare partners en leveranciers opgebouwd die ons in staat stellen om naadloos aan alle projectbehoeften te voldoen.

Vrijwel al onze diensten zijn op maat gemaakt. Voorafgaand aan een project zal er nauwkeurig gekeken moeten worden naar het eindproduct, de inhoud en de kosten. Hieronder vind je een samenvattend overzicht van de diensten die Tijdlab aanbiedt:

Advies

Middelen om archeologie en erfgoed aan het publiek kenbaar te maken nemen in sneltreinvaart toe. Niet alleen digitale middelen, maar ook op het vlak van participatie en betrokkenheid is er steeds meer mogelijk. Maar wat werkt er nu wel en wat niet, welke doelgroep bereik je waarmee en hoe laat je jouw verhaal aansluiten bij de interesses en behoeften van verschillende doelgroepen? Tijdlab kijkt vanuit de inhoud mee en helpt u op weg gedurende het hele project.  

Hoe werkt het? 
Samen met alle betrokken partijen wordt gekeken naar de kern van het verhaal en wordt bepaald wat de uiteindelijke boodschap moet zijn. Na een doelgroep analyse wordt een risicoanalyse en plan van aanpak opgesteld met advies voor financieringsmogelijkheden.  

Wat hebben we nodig? 
Bij advies hebben we vooral uw tijd nodig en toegang tot de beschikbare informatie, zowel inhoudelijk als de projectmatig, over en rondom het project.  

Onderzoek

Opdrachten van Tijdlab zijn veelal gericht op zaken die geen/weinig goede visualisaties kennen. Dit betekent dat er in de praktijk vaak aanvullend onderzoek nodig is. Dit onderzoek bestaat vaak uit literatuuronderzoek aangevuld met interviews en/of een veldbezoek.
Soms is breder of specifiek onderzoek nodig. Vanuit Tijdlab is het mogelijk om geofysisch onderzoek of materiaalonderzoek te organiseren. Samen met een partner wordt het onderzoek uitgevoerd.

Wat hebben we nodig?

 • Toegang tot eventuele bronnen binnen de organisatie
 • Toegang tot eventuele specialisten binnen de organisatie
 • Toegang tot eventueel vondsmateriaal of historische bronnen
 • Toestemming voor het bespreken van het project met externe specialisten
 • Peer reviewer

Educatie

Bij educatie wordt een lespakket of programma opgesteld voor een specifieke doelgroep. Het pakket/programma kan in de klas, online of op locatie worden uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke behoeften en mogelijkheden van de doelgroep en het onderwijsproces.  

Hoe werkt het? 
Samen met de betrokken organisaties wordt gekeken naar de doelgroep en leerdoelstelling (en waar deze eventueel bij aansluiten). Met alle belanghebbende maken we de keuze welke methoden het beste past. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld replica’s in de klas, een online lesomgeving, maar ook samen met de leerlingen een tentoonstelling ontwerpen en realiseren.     

Wat hebben we nodig? 

 • Contact lokale onderwijs/cultuur coördinator 
 • Contact proefschool 
 • Overzicht lokaal onderwijsaanbod 
 • Optioneel, contact met de locatie/organisatie die het beheert 

3D Scannen

Met een 3D scan wordt een digitale kopie van een object gemaakt. 3D scans bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld een gebouw, opgraving of vondst goed en snel in drie dimensies te documenteren. Hoe werkt het? Voor het maken van 3D scans maakt Tijdlab veelal gebruik van fotogrammetrie. Bij deze methode wordt het object systematisch vanuit vele perspectieven gefotografeerd. Deze foto’s worden samengevoegd in een gespecialiseerd softwarepakket, waarna een 3D model ontstaat.

Wat hebben we nodig? 

Vooraf:

 • enkele (duidelijke) foto’s of afbeeldingen van het object om te bepalen of een object geschikt is voor een 3D scan. 
 • Toegang tot het object bij Tijdlab of op een externe locatie. Het object moet door Tijdlab of een specialist ter plekke uit de vitrine/opslag worden gehaald en (handmatig) verplaatst mogen worden. 

Tijdens het scannen: 

 • Een oppervlakte waar het object (veilig) op kan staan/liggen en waar een persoon omheen kan lopen. 
 • Elektriciteitspunten voor de studiolampen.  
 • Indien het een zeer kwetsbaar object betreft, een persoon die het object kan en mag optillen, verplaatsen, etc.  
Hellendoorn-peddel-Zwolle

3D Modelleren

Een 3D model is een digitale variant of reconstructie van bijvoorbeeld een (archeologisch) object of gebouw. Deze kan één op één worden overgenomen of met vrije inspraak worden vormgegeven. Het onderwerp wordt in drie dimensies gemodelleerd, waardoor het ruimtelijk te bekijken is. In tegenstelling tot een 3D scan, is het 3D model géén exacte digitale kopie. Het onderwerp wordt met de hand na-gemodelleerd. Objecten waar delen van ontbreken of bijv. verwoeste gebouwen kunnen zo weer (digitaal) hersteld worden.

Op basis van referentiemateriaal werkt een 3D artiest het model uit. Dit proces vereist vaak regelmatige communicatie met een expert op het gebied.

Wat hebben we nodig?

 • Voldoende referentiemateriaal van goede kwaliteit.
 • Een inhoudelijk expert op het gebied van het onderwerp.
3
MicrosoftTeams-image (5)

3D Scene

Een 3D scène bestaat eigenlijk uit meerdere 3D modellen binnen een afgebakende setting waar men in rond kan lopen/kijken. Voor een 3D reconstructie van een nederzetting zou men kunnen denken aan 3D modellen van de verschillende gebouwen, het landschap met specifieke soorten bomen/planten, dieren/vee, eventueel mensen, voorwerpen die in de scene (kunnen) horen (denk aan tonnen, kratten, werktuigen, meubelstukken, kampvuur, kledingstukken, voedsel, etc.). Sommige van deze 3D modellen zijn als ‘assets’ te koop of gratis te gebruiken, andere worden met de hand gemaakt. De scènes worden gemaakt in de Unreal Engine. Ze kunnen worden gebruikt in een online gameomgeving (zie ‘Online gameomgeving’), als afbeelding voor publicaties of als (360°) video.

Wat hebben we nodig? 

 • Referentiemateriaal 
 • Keuze via welk medium scène beschikbaar moet zijn voor publiek (Virtual Reality, (web)applicatie, etc.)

3D Animatie

Een 3D animatie is een 3D model of 3D scène waar beweging in zit. Voorbeelden zijn bewegende constructies, figuren (mensen, dieren), bomen die in de wind waaien, golven van de zee, etc. De basis voor een 3D animatie is een 3D model of 3D scène. Het gehele model of onderdelen van de scène worden geanimeerd in de Unreal Engine.

Wat hebben we nodig?

 • 3D model of 3D scène
slipper_vondst copy_2xslipper_print copy_2x

3D Printen

3D printen is een techniek waarbij een 3D model fysiek wordt geprint. De 3D print kan op een 1:1 schaal worden geprint, maar kan ook makkelijk kleiner of groter worden gemaakt. De basis voor een 3D print is een (hoogwaardig) 3D model of 3D scan. De bestanden van het 3D model of de 3D scan worden bewerkt en print-klaar gemaakt. Vervolgens wordt deze opgestuurd naar de 3D printer, die deze print. Het printen is mogelijk in verschillende materialen en na het printen kan de print nog handmatig worden geschilderd om tot een nauwkeurige reconstructie te komen.

Daarnaast is het mogelijk om in beton te printen voor presentaties buiten, of mallen te printen waar een restaurateur mee verder kan werken.

Wat hebben we nodig?

 • (Hoogwaardig) 3D model of 3D scan
 • Keuze wat betreft schaal van de print en eventueel schilderen.

360º beleving

In een 360° ervaring ervaart de gebruiker alsof hij/zij zich in een volledig andere omgeving bevindt. De gebruiker kan vrij om zich heen kijken en eventueel naar een andere scène bewegen. Hoewel een 360° ervaring gelijkenissen vertoont met virtual reality, is het dat niet. De gebruiker heeft geen interactiemogelijkheden en staat vast op één positie. Hij/zij kan zich dus niet binnen de scène verplaatsen. Er worden opnames gemaakt met behulp van een 360° camera. Deze opnames worden binnen de Unreal Engine omgebouwd naar scenes en zijn vervolgens te bekijken via YouTube of een app op de telefoon. Het is ook mogelijk om dit te doen met speciale 360° brillen. Naast de opnames van de camera, kan er ook gebruik worden gemaakt van een 360° render van een 3D scène.  

Wat hebben we nodig?

 • Keuze afspeel device
  ○ Eigen telefoon via app of YouTube
  ○ 360° bril
 • 360° opname of 3D scène
 • Optioneel internet bij gebruik binnen museum of bezoekerscentrum.
vr boerderij

Virtual Reality

Bij virtual reality (VR) draagt de gebruiker een speciale VR bril. Wanneer de gebruiker de bril opzet, lijkt hij/zij in een andere werkelijkheid terecht te zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld een geanimeerde 3D scène zijn van het verleden. Bij een VR bril horen (vaak) twee controllers, voor elke hand één. Hiermee kan de gebruiker ook objecten ‘vastpakken’ in de virtuele wereld. In de Unreal Engine omgeving wordt een 3D scène ontwikkeld en geanimeerd. Deze wordt geschikt gemaakt en getest voor het gebruik met VR.

Wat hebben we nodig?

 • Referentiemateriaal
 • VR bril + controllers (op locatie)
 • Krachtige PC waar de VR op kan draaien (op locatie)
 • Stroompunt voor hardware (op locatie)
IMG_1466

Virtual Reality game

Een virtual reality (VR) game is in feite een uitbreiding op de hiervoor beschreven VR. De techniek werkt hetzelfde, alleen wordt er bij een VR game een spelelement in de VR wereld gebouwd. Op het moment dat gebruikers de bril opzetten, worden ze voorzien van specifieke opdrachten die ze dienen uit te voeren. Het ontwikkelen van de VR omgeving zelf gebeurt zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Virtual Reality’. Daarnaast moeten in Unreal de benodigde spelelementen worden geprogrammeerd.

Wat hebben we nodig?

 • Referentiemateriaal
 • Een verhaallijn waar een spel bij te maken is
 • VR bril + controllers (op locatie)
 • Krachtige PC waar de VR op kan draaien (op locatie)
 • Stroompunt voor hardware (op locatie)
 • Voldoende bewegingsruimte op locatie

Online Gameomgeving

Bij een online gameomgeving verkent u een 3D scène digitaal vanaf uw eigen computer. Het geeft mensen de gelegenheid om zelf steden, schepen of bijzondere monumenten te verkennen en te ontdekken. Daarnaast biedt het veel aanvullende mogelijkheden om informatie te delen. Denk hierbij aan het 3D modelleren en weergeven van bouwfases, encyclopedieën of het verwerken van foto’s en video’s. Een 3D scène wordt binnen de Unreal Engine voorzien van game-elementen en een camera (de speler) die ze vervolgens kunnen besturen. Afhankelijk van de wens kunnen er meerdere 3D scènes in de gameomgeving worden toegevoegd. De gameomgeving bevat dan een menu met opties.

Wat hebben we nodig?

 • 3D scène
IMG_4294
tag-helmond-1

Augmented Reality

Met augmented reality (AR) wordt bedoeld dat er een (digitale) laag wordt toegevoegd aan een live beeld van de werkelijkheid. AR wordt meestal ervaren via een mobiele telefoon of tablet, waarbij de camera van het apparaat geactiveerd wordt en er een digitale laag over het camerabeeld wordt gelegd. 

Voor het creëren van een augmented reality presentatie zijn twee cruciale vragen van belang: “wat willen we presenteren” en “waarop willen we dit presenteren”. Afhankelijk van het antwoord op deze vraag kunnen verschillende opties worden overwogen, zoals het gebruik van een social mediafilter (denk aan filters op Instagram), een eigen applicatie (denk aan Pokémon Go), analoge AR (zie doorkijkpaneel) of een losse installatie op een fysiek te bezoeken plaats.

Naast het toevoegen van een model aan de realiteit kan er ook worden gewerkt met interacties binnen augmented reality. Zo is het mogelijk om digitaal graffiti te spuiten of er een volwaardige game van te maken. Bij het opzetten van een game is vooral een goed uitgewerkte verhaallijn van groot belang. Hierbij volgen we hetzelfde proces als bij het ontwikkelen van een virtual reality game.

Wat hebben we nodig?

 • 3D model(len)
 • Optioneel aangepast kunstmatig licht
 • Optioneel targets
 • Optioneel verhaallijn

Applicatie mobiel

Een applicatie mobiel, ook wel app genoemd, is een specifiek stuk software dat is ontworpen om te draaien op handheld apparaten, zoals smartphones en tablets. Het programma is geheel ontwikkeld voor het functioneren op deze apparaten en kan gebruik maken van de aanwezige functionaliteiten, zoals de camera, GPS en internet. De mogelijkheden van een applicatie voor op een mobiel zijn zeer divers. Het kan worden gebruikt voor wandel- en/of fietsroutes, augmented reality filters, educatieve programma’s of als volwaardig spel met bijhorende uitdagingen.  In samenwerking met de eindgebruikers wordt gekeken welke userinterface en functionaliteiten passend zijn.  Vervolgens worden er een aantal conceptontwerpen gemaakt van waaruit een definitief ontwerp wordt gekozen. Binnen de Unreal Engine wordt vervolgens de applicatie geprogrammeerd. Hieruit volgt een beta, die met gebruikers wordt getest. Na het verwerken van de feedback wordt de app gepusht naar de Playstore (Android) en Appstore (iOS/ Apple). 

Wat hebben we nodig?

 • Content
 • Testers
 • Optioneel verhaallijn
b3ffd6b0-3290-4515-bae4-7dd9398b250d
98d03148-4629-4e36-bea6-897da0118cb3

Applicatie touchscreen

Met applicatie touchscreen wordt een module bedoeld specifiek gemaakt voor het gebruik op touchscreens. Deze modules kunnen heel breed zijn, denk hierbij aan kleine spelletjes of een interactieve kaart met verschillende informatiepunten. In samenwerking met de opdrachtgever wordt gekeken naar de wensen en het te vertellen verhaal. Afhankelijk voor de doelgroep wordt er een plan gemaakt die de content het beste communiceert. Vervolgens wordt de applicatie binnen de Unreal Engine gemaakt.

Wat hebben we nodig?

 • Content (Deze kan eventueel zelf worden gemaakt, maar vaak staan hier kosten tegenover)
 • Hardware waar de applicatie op komt te draaien
 • Stroompunt voor de hardware op locatie
 • Optioneel een internetverbinding voor remote service

Hologramvitrine

Een hologramvitrine is een (meestal) vierkante vitrine waarin een object lijkt te zweven. De hologramvitrine is met name geschikt voor het presenteren van objecten die niet fysiek kunnen worden getoond. Langwerpige objecten komen over het algemeen NIET mooi naar voren in de vitrine. Door gebruik te maken van een speciale glasplaat, een lichtspot en meerdere beeldschermen, wordt een optische illusie tot stand gebracht. De reflectie afkomstig van de schermen ondergaat breking via de glasplaat, waarna de hersenen van de kijker deze gebroken reflectie waarnemen als samenvallend met het licht van het lichtspotje, dat zich bevindt in het midden van een vitrine. Hierdoor ontstaat de illusie dat het object zich in het hart van de vitrine zweeft.

Wat hebben we nodig?

 • 3D model/3D scan
 • Stroompunt op locatie
 • Optioneel een internetverbinding voor remote service
IMG_2084
osh dubb

Tentoonstellingen

Onder tentoonstellingen rekenen we bij Tijdlab alles wat meer is dan enkel een scherm/vitrine met een informatiepaneel. Een tentoonstelling beslaat een breed spectrum en laat zich niet gemakkelijk in een enkele definitie vatten. Bij een tentoonstelling gaan we met alle stakeholders kijken naar het te vertellen verhaal, wat de boodschap is en wie de doelgroep is die deze boodschap moet ontvangen. Met deze informatie, de beschikbare ruimte en het beschikbare budget maakt Tijdlab een aantal ontwerpen. Uiteindelijk wordt er, in afstemming met alle betrokkenen, een definitief ontwerp gekozen. In samenwerking met onze partners en leveranciers neemt Tijdlab de volledige verantwoordelijkheid voor het bouwen van uw tentoonstelling. Wij streven ernaar om u volledig te ontzorgen.

Wat hebben we nodig?

 • Verhaallijn
 • Locatie
 • Vooraf bepaald budget
 • Toegang tot museale objecten
 • Medewerking facilitaire dienst
 • Zicht op gebruik ruimte (Wel of niet mogen boren/ Ruimte voor lezingen)
 • Veiligheidsplan van de locatie
 • Optioneel internet

Custom made

Niet alle projecten, producten of vragen passen in een standaard categorie. Er zijn momenten waarop het noodzakelijk is om iets volledig nieuws te ondernemen. Binnen Tijdlab omarmen we experimenten en staan we open om samen met onze opdrachtgevers uitdagingen aan te gaan. Op dit moment zijn we bezig met ontwikkeling op 3D-schermen die geen gebruik maken van ondersteunende brillen, en we onderzoeken ook het gebruik van robotarmen. Daarnaast omvat onze inspanning het opzetten van een breder traject voor participatie, dat zowel digitale als fysieke betrokkenheid omvat. Staat uw idee niet in de genoemde categorieën, maar gelooft u dat wij de juiste partij zijn? Aarzel dan niet en deel gerust uw concept met ons!

Onder custom made rekenen we ook alles waarbij een beamer aan te pas komt. De praktijk heeft geleerd dat veel externe invloeden het resultaat verslechteren. Hiervoor kijken we altijd naar de situatie ter plekke en wordt er samengewerkt met een externe specialist.

Hoe werkt het?

Samen kijken we naar de vraag en gaan we op zoek naar die ene unieke oplossing of combinatie van technieken.

Wat hebben we nodig?

 • Enthousiasme
 • Goede zin
 • Een gezamenlijke inzet
IMG_1541
dimenco sr

We horen graag van je!

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk dan hier voor een overzicht van de diverse kennis die wij in huis hebben. Als je denkt dat wij iets voor jou kunnen betekenen maar het staat niet tussen de verschillende mogelijkheden die wij aanbieden, wij zijn niet bang voor een uitdaging. Stuur gerust een berichtje met je vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je meer weten of een kijkje komen nemen op ons kantoor? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak! We staan je graag te woord.

© All Rights Reserved. • Tijdlab • Privacy Policy 

Kantoor:
Zutphenseweg 4A
7418 AJ Deventer
Contact:
info@tijdlab.nl
+31 (0) 570 244 068

Translate