Skip to content

Dit Privacy Statement is bijgewerkt op 01-06-2021 

Inleiding 

Tijdlab, gevestigd aan Zutphenseweg 4a, 7418 AJ, Deventer en Stichting Het Oversticht, gevestigd Aan de Stadsmuur 79 – 83, 8011 VD, Zwolle, (hierna genoemd ‘’ons’’, ‘’wij’’ of ‘’onze’’) beheren de Oversticht Archeo mobiele applicatie en zijn verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Oversticht Archeo in het kort 

Oversticht Archeo is een mobiele applicatie voor iOS en Android devices die een archeologische/historische speurtocht door het centrum van Deventer aanbiedt. De applicatie laat gebruikers zien waar archeologische en/of historische relevante locaties in de binnenstad van Deventer zich bevinden. Wanneer gebruikers in de buurt komen van een dergelijke locatie, krijgen zij toegang tot een vraag. Het antwoord op deze vraag kunnen zij vinden in de directe omgeving waar zij zich op dat moment bevinden.  

Oversticht Archeo Online Privacy Beleid 

Dit privacy statement is van toepassing op de applicatie Oversticht Archeo zoals aangeboden door Tijdlab en Stichting Het Oversticht.  

Dit privacy statement is uitsluitend van toepassing op de mobiele applicatie die door of namens Tijdlab en Stichting Het Oversticht wordt aangeboden onder de naam Oversticht Archeo en die verwijzen naar dit privacy statement (aangeduid als ‘’Privacy Policy Oversticht Archeo’’). Het is niet van toepassing op websites en/of applicaties van derden waarnaar de Oversticht Archeo applicatie kan verwijzen. Uw gebruik van de Oversticht Archeo applicatie die verwijst naar dit privacy statement is onderworpen aan dit privacy statement en aan de gebruikersvoorwaarden. U wordt verzocht dit privacy statement te lezen voordat u de Oversticht Archeo applicatie gebruikt.  

Contactinformatie 

Tijdlab is gevestigd aan de Zutphenseweg 4a, 7418 AJ Deventer, Nederland. Het algemene emailadres is: info@tijdlab.nl. Stichting Het Oversticht is gevestigd Aan de Stadsmuur 79 – 83, 8011 VD Zwolle. Het algemene emailadres is info@hetoversticht.nl.  

Wij verwerken geen persoonsgegevens  

Voor het gebruik van de Oversticht Archeo applicatie worden geen van uw persoonsgegevens verwerkt, bewaard, en/of gedeeld met derden binnen of buiten de EU. U kunt van de Oversticht Archeo applicatie gebruik maken zonder dat u persoonsgegevens (dan wel bijzondere/gevoelige persoonsgegevens) met ons hoeft te delen. Uw persoonsgegevens zijn niet noodzakelijk voor het functioneren van de applicatie. Er is geen grondslag waarop wij uw persoonsgegevens hoeven en/of mogen verwerken, opslaan en/of delen met derden binnen of buiten de EU.  

Bij gebruik van de Oversticht Archeo applicatie wordt u gevraagd een ‘teamnaam’ op te geven. Hier kunt u een fictieve naam opgeven; uw daadwerkelijke naam is niet noodzakelijk voor het functioneren van de applicatie. Deze ‘teamnaam’ wordt alleen opgeslagen op uw apparaat, en wordt niet door ons verwerkt, opgeslagen en/of gedeeld met derden binnen of buiten de EU.  

Uw locatie wordt bijgehouden tijdens het gebruik van de Oversticht Archeo applicatie. Dit is noodzakelijk voor het functioneren van de applicatie zoals hierboven beschreven. De locatiegegevens worden op uw apparaat opgeslagen. De locatiegegevens worden niet door ons verwerkt, opgeslagen en/of gedeeld met derden binnen of buiten de EU.   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet door ons verwerkt, opgeslagen en/of gedeeld met derden binnen of buiten de EU.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij maken geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen daar computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tijdlab of Stichting Het Oversticht) tussen zit.  

Uw rechten 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ACG) heeft u het recht om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Omdat uw persoonsgegevens niet door ons worden verwerkt, opgeslagen en/of gedeeld met derden, is deze clausule niet van toepassing op de Oversticht Archeo applicatie. Heeft u klachten of zorgen betreffende uw privacy bij gebruik van de Oversticht Archeo app, of heeft u de indruk dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan helpen wij u graag een geschikte oplossing te vinden. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Wij willen u er tevens op wijzen dat u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Translate